Nohetec OÜ teeb endast kõik oleneva, et klient saaks meilt kvaliteetse ja kliendi vajadustele vastava kauba. Sellest johtuvalt ei toimi meie leht veebipoena ja me ei teosta müüki ilma kliendile kauppa tutvustamata. Seega ei laiene meie lehele tavapärastelt veebipoodidele kohalduv 14 päevane tagastusõigus. Küttesüsteemi valik, soetamine ja paigaldus ei ole midagi, mida saaks teha katse-eksitus meetodil.

Tulenevalt seadusest ei ole kauplus kohustatud kvaliteetset kaupa tagasi võtma ega ka ümber vahetama mõne muu kauba vastu. Müüja ja tarbija ehk ostja õigused ja kohustused on kirja pandud võlaõigusseaduses. Kui müüdud kaup osutub ebakvaliteetseks, siis on müüja kohustus üldjuhul toode kaupluse kulul parandada või asendada. Ostetud praaktoote eest raha tagasi küsida saab ostja tavaliselt alles siis, kui parandamine ebaõnnestus või parandamise aeg on liiga pikk.

Lisaks siseriiklikule seadusandlusele reguleerib kauba garantiiaega ja tagastamist ELi tarbijaõiguste direktiiv. Euroopa Liidu eeskirjade kohaselt peab kaupleja ostetud kauba parandama, ümber vahetama, hüvitama või alandama selle hinda, kui selgub, et kaup on defektne või ei näe välja või ei toimi nii, nagu reklaamitud.

Kassatšekk kauba nimetuse, hinna ja ostu kuupäevaga on ostu tõendav dokument, mille alusel saab ostja kaupluse poole pöörduda nii pretensiooni korral kui ka palvega kaup ümber vahetada. Kauplus võib, kuid ei ole kohustatud arvestama kassatšeki asemel näiteks panga väljavõtet kaardimakse korral, sest väljavõttel ei ole ostetud kauba nimetust. Seepärast soovitame arved/kassatšekid alati alles hoida.

Kokkuvõttes soovitame ostjatele kulutada pisut rohkem aega kauba valimisele ja selle omadustega tutvumisele. Oleme alati valmis ostja küsimustele vastama ning nõustama parima lahenduse valikul. Nii väldite mittevajalike või sobimatute seadmete ostmist, hoiate kokku enda ja meie aega ja närve.

Pretensioonide esitamise aeg

Euroopa Liidu eeskirjade kohaselt on Liidust kaupadel alati vähemalt kaheaastane pretensioonide esitamise aeg (õiguslik garantii), olenemata sellest, kas ostsite need internetist, poest või postimüügi teel. See vähemalt kaheaastane garantiiaeg on teie miinimumõigus. Õiguslik garantii hõlmab kõiki defekte, mille puhul eeldatakse, et need olid olemas kauba üleandmise ajal ning mis ilmnesid kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest. Üldjuhul on teil õigus täielikku või osalist hüvitamist taotleda ainult juhul, kui kaupa ei ole võimalik parandada ega ümber vahetada. Kaheaastane pretensioonide esitamise aeg algab kohe, kui olete kauba kätte saanud. Kui teie kaup läheb katki selle aja jooksul, peab kaupleja alati välja pakkuma lahenduse. Kui toode läheb katki esimese kuue kuu jooksul, eeldatakse, et toode oli probleemne juba kohaletoimetamisel, kui kaupleja ei tõenda vastupidist. Seega on kliendil õigus tasuta remondile või ümbervahetamisele või kui see osutub liiga keerukaks või kulukaks, võidakse teile pakkuda hinnaalandust või raha tagastamist.
Kui toode läheb katki kuue kuu möödumisel, on kliendil endiselt õigus toote tasuta remondile või ümber vahetamisele või vähemalt hinnaalandusele või raha tagastamisele. Kuid klienti peab tõendama, et toode oli probleemne juba selle kohaletoimetamisel.

Tootjagarantii

Lisaks võib tootel olla ka tootjapoolne garantii. See võib hõlmata seadet tervikuna või mõnda selle komponenti. Täpsema info saamiseks pöörduge palun meie müügispetsialisti poole. Tootjagarantii alla ei kuulu reeglina kuludetailid.

Välistavad asjaolud

Tutvu enne toote kasutama hakkamist sellega. Loe alati korralikult läbi kauba kasutusjuhend ja pane tähele hooldustingmärke, et saaksid kaupa sihipäraselt kasutada ega rikuks seda oskamatusest. Vajadusel pöördu meie spetsialistide pool täiendava teabe saamiseks.
Kui oled ise hooletu ega järgi juhiseid ja toode seetõttu rikneb või puruneb, siis ei vastuta müüja ja tootja juhtunu eest ning kliendil ei ole õigust tekkinud defektide tasuta kõrvaldamisele.