Kes me oleme

Meie veebileht on https://nohetec.ee. Veebilehe omanik ja andmete vastutav töötleja on Nohetec OÜ (registrikood 14299586) asukohaga Narva mnt 150, Jõhvi, 41536. Me suhtume teie andmete kaitsesse väga tõsiselt.

Milliseid andmeid kogume ja milleks

Klient annab Nohetec OÜ-le nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
Kliendi poolt hinnapäringu esitamisel sisestatud andmed säilitatakse Nohetec OÜ poolt, eesmärgiga vastata Kliendi poolt esitatud hinnapäringule ning arendada Nohetec OÜ poolt Kliendile pakutavat teenust (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkti f alusel).
Registreeritavate andmete hulka kuuluvad andmed Kliendi päringu kohta – Kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja valitud toote/toodete andmed.
Eelneval kokkuleppel Kliendiga võib Nohetec OÜ edastada Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks transporditeenust osutavale ettevõttele. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Isikuandmete töötlemine on vajalik inimesega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt inimese taotlusele (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt b alusel).

Küpsised

Küpsis (ingl cookie) on teksti kujul salvestatud andmeplokike teie veebibrauseris, mida saadetakse kodulehele uuesti iga kord, kui teete sinna päringu. Nii saab server teie päringu eristada teiste omadest ja pakkuda isikupärastatud andmeid. Küpsiseid võib kasutada näiteks kodulehele sisselogimiseks, lemmikute salvestamiseks ja hinnapäringu sisu meelespidamiseks – et ei oleks vaja neid uuesti sisestada. Küpsised on vajalikud Nohetec OÜ kodulehe tehniliseks toimimiseks ja parendamiseks
Nohetec OÜ koduleht kasutab küpsiseid selleks, et koguda järgmist informatsiooni: IP aadress, sirvimise info (millised veebilehed, lehtedel viibimise aeg), süsteemiandmed, eelistused.
Meie poolt kasutatav Google Analytics kasutab küpsiseid selleks, et jälgida kodulehe liiklust ning kasutajate suhtlust veebilehega, et oskaksime tulevaste arendustega külastuskogemust paremaks muuta.
Küpsiseid on Teil võimalik vastavalt soovile kontrollida ja kustutada. Seda saab teha veebibrauseris, mida kasutate. Kustutada on võimalik kõik küpsised, mis on teie seadmes juba varem salvestunud, ning keelata edasine küpsiste kasutamine. Küpsiste keelamine võib piirata erinevate teie poolt kasutatavate veebisaitide kasutusvõimalusi, kuna selline muudatus ei kohaldu vaid meie kodulehele. Saate piirata küpsiste abil genereeritud andmete edastamist (sh teie IP-aadress) Google’ile ja nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides brauserisse pistikprogramm, mis on leitav siit. Lisateavet Google Analytics isikuandmete kogumise ja käitlemise kohta leiab Google andmekaitseavaldusest.

Teiste veebilehtede integreerimine

Meie leht võib sisalda integreeritud sisu. Integreeritud osad käituvad sarnaselt nagu külastaja siseneks teisele veebilehele ja need võivad koguda täiendavalt andmeid teie kohta, kasutada küpsiseid ja jälgida teie tegevust integreeidud sisu osas. Tegemist on reeglina meie koostööpartneritega, kes pakuvad täiendavaid teenuseid näiteks küttesüsteemi soetuse rahastamine. Liikudes teistele lehtedele tutvuge privaatsus- ja kasutustingimustega.

Ligipääs andmetel

Kodulehe külastuse käigus Kliendi poolt kontaktvormi abil või hinnapäringu käigus sisestavatele andmetel pääsevad ligi ainult Nohetec OÜ töötajad, kes tegelevad päringule vastamisega.
Kodulehe külastajate statistilistele andmetele pääsevad ligi ainult Nohetec OÜ, kes vastutavad kodulehe andmete analüüsi ja täiendamise eest.
Tööriista Google Analytics pakkuja, kellel on ligipääs kogutud statistilistele andmetele, on Google LLC. Tegemist on ettevõttega, kes on võtnud meetmeid, et tema tegevus vastaks Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele (EL-i ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistik). Google andmetöötlustingimustega on võimalik tutvuda siin.

Kellega me jagame teie andmeid

Nohetec OÜ ei edasta ilma Kliendi loata registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

Andmete hoiustamise aeg

Nohetec OÜ hoiustab kliendi andmeid mitte kauem kui 3 aastat või hetkeni kui klient taotleb oma andmete kustutamist. Raamatupidamisdokumentidele laieneb seadusest tulenev säilitamiskohustus 7 aastat.

Kliendi õigused

Kliendil on igal ajal õigus oma salvestatud isikuandmetega tasuta tutvuda, saada teavet nende päritolu ja vastuvõtja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ja vajaduse korral õigus neid andmeid parandada, töötlemist piirata või need kustutada. Kui teil on täiendavaid küsimusi andmekaitsest saate pöörduda meie andmekaitse tagamise eest vastutavate töötajate poole e-posti andmekaitse@nohetec.ee kaudu. Teie õigused tulenevad eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Liidu määrus), mille kohta võite lähemalt lugeda siit.

Kui te leiate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile