Nõuanded

Küttesüsteem

Küttesüsteem koosneb kütteseadmest, ühenduslõõrist ja korstnast ning muudest selle olulistest osadest. On olemas väga erineva ehitusega küttesüsteeme, kuid küttesüsteemi olulisteks osadeks on eelkõige kütteseade, korsten ja ühenduslõõr (kütteseadme ja korstna vahel). Samuti võivad küttesüsteemi juurde kuuluda muud olulised osad (nt korstna liitmik, siibrid, puhastusluugid, sädemepüüdja, korstnamüts, kondensitoru, samuti katla automaatikaseadmed vms). Küttesüsteem ja selle osad on kõik omavahel seotud ja peavad moodustama ühtse terviku ning tagama ehitise kütmisel põlemissaaduste ja –gaaside ohutu juhtimise küttekoldest kuni välisõhku.