Nõuanded rubriigis olevad artiklid on üldhariva iseloomuga. Teeme endast oleneva, et tagada teile võimalikult täpne ja ajakohane teave. Me ei taga ega võta vastutust artiklites esineda võivate vigade eest. Alati kontrollige esitatud väiteid teistest usaldusväärsetest allikates, kasutage meie poolt pakutud viiteid ametlikele dokumentidele või pöörduge tunnustatud asjatundja poole. Küttesüsteemide kasutamisega võib kaasneda tulekahjuoht. Loe lähemalt kuidas oma kodu tuleohutuks muuta Päästeameti “Kodu tuleohutuks” lehelt.