Küttesüsteemi paigaldus

Küttesüsteemi paigaldus hoonesse. Kui kütteseade on hoonesse ette nähtud hoone ehitusprojektiga siis täiendavaid kooskõlastusi vaja ei ole kui paigaldatakse projektikohane kütteseade.
Kui aga soovite kütteseadet, mida hoone ehitusprojektis ei ole ette nähtud siis peate minema kohalikku omavalitsusse (valla- või linnavalitsusse) ehitusnõuniku juurde. Vahetades näiteks projektijärgse elektrikatla pelletikatla vastu tuleb ka projekti muuta. Seda sellepärast, et uue kütteseadme ehitamine või olemasoleva asendamine on ehitustegevus ehitusseadustiku mõistes, täpsemalt tehnoloogiline ümberseadistamine (Ehitusseadustik §4 lg 3 p3) ning tulenevalt ehitusseadustikust on sellise tegevuse korral nõutav kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek.
Tulenevalt Ehitusseadustikust kontrollib ja koordineerib ehitustegevust oma territooriumil kohalik omavalitsus. Tulenevalt Päästeseadusest peab dokumentatsioon heakskiidu saama päästeteenistuselt, mõnikord ka keskkonnakaitselt ja tervisekaitselt see aga sõltub planeeritavast lahendusest. Ametkonnad, kellelt kooskõlastus tuleb saada, määrab kohalik omavalitsus.

Teadmiseks kliendile – Nohetec OÜ ei kontrolli kas meie kliendil on kõik vajalikud dokumendid olemas. Me eeldame, et kliendil on olemas kõik vastavad load ning vajalik projektdokumentatsioon.  Vastavalt Ehitusseadustiku § 19 on see omaniku kohustus.

Küttesüsteemi valik

Sobiva küttesüsteemi valik on oluline. Meie poolt müüdavatest kaminatest leiate kindlasti endale sobiva. Kui te ei ole veel otsustanud millist kaminat valida tulge ja leiame lahenduse ühiselt. Keegi on kunagi öelnud, et põlevat tuld, voolavat vett ja töötavat inimest on ta nõus vaatama lõpmatuseni. Kamin lahendab vähemalt ühe nendest soovidest ja toob tuppa hubasust, mida ainult elav tuli võib anda.
Pelletikaminad on kütteseadmed, mille kütteks kasutatakse puidugraanuleid ehk pelleteid. Pelletid on reeglina kodumaine keskkonnasõbralik taastuvkütus. Pelletikaminad jagunevad keskküttekaminateks (veesärgiga) ja õhkküttekaminateks. Osa õhkküttekaminatest on varustatud sooja õhu jaotussüteemiga, mis lubab soojendatud õhku hoone erinevatesse ruumidesse laiali juhtida.
Puidukaminaid köetakse kuivade halgudega. Mõnedes kaminates on võimalik kasutada osaliselt ka puitbriketti. Kuigi puuküttekaminad nõuavad pelletikaminatest oluliselt rohkem kasutajapoolset sekkumist on küttepuud endiselt Eestis üks odavaim kütteliik.
Biokaminad on uudsed kütteseadmed, mis kasutavad kütuseks bioetanooli. Kuna bioetanoolkütuse põlemisel ei eritu kahjulikke ühendeid vaid väikeses koguses süsihappegaasi ja veeauru siis ei vaja biokaminad korstnaid. Biokamin sobib nii siseruumidesse kui ka õue. Samuti on nad kergesti teisaldatavad kuna kamin ei vaja elektriühendust.
Kaminasüdamik võimaldab ehitada kamin teile sobivasse kohta ja paigaldada ruumiga sobilik ümbris.